Ülkemiz kuru meyve üretiminde ve ihracatında dünyada önemli bir yerdedir. Ülkemizdeki tüketimde ve ülke dışına satımda çok önemli bir yere sahip olan bu ürünler depolanarak saklanabilen ürünlerdir.
Ürünler yetiştirilirken ve yetiştirilen ürünler hasat edildikten sonraki süreçte ürünlerdeki bazı zararlıların varlığı ürünün kalitesi ve depolandıkları süreçteki saklanma sürelerine doğrudan etki eden bir durumdur. Özellikle hasat sonrası dönemde bu zararlılara çözüm bulunmazsa üründe belli bir oranda kayıplar olmaktadır.

Meyve kurutma yöntemi asırlardır insanlar tarafından kullanılan bir yöntemdir. Yaz mevsiminde yetişen meyveler kışın tüketilmek üzere kullanılmakta bunun için de meyve kurutma yöntemi günden güne değişen farklı yöntemlerle geçmişten günümüze yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Asırlardır yapılan meyve kurutma işlemi artık günümüzde önemli bir sanayi kolu olmuştur. Ülkemizde kayısı, incir, üzüm ve dut gibi meyveler yetiştirildikleri dönem kurutulmakta, iç piyasa ve dış kullanılmak üzere üretim yapılmaktadır. Ülkemizde önemli bir sanayi kolu olan kuru meyve sektörü ülkemizdeki ihracat için de önemli bir sektördür.

Kurutma işlemi meyvelerin içindeki su oranının belli bir seviyeye kadar düşürülmesi olarak tanımlanabilir.

Meyve kurutma yöntemi diğer farklı meyve saklama yöntemleri düşünüldüğünde birçok avantaja sahiptir. Kurutma yöntemi meyvelerin raf ömrünü uzatır ve diğer yöntemlere göre ekonomiktir. Kurutulmuş meyveler daha az yer kaplar ve taze meyveye göre daha hafiftir. Paketleme daha kolay ve daha az masraflıdır. Ürünler kurutulduktan sonra, kalite açısından ürünlerde bir değişim olmaz.  Kurutma işlemi hasat sonrası üründe yaşanacak kayıpları önemli ölçüde azaltmaktadır.

Diğer yandan kurutulup depolanan ürünlerde de çeşitli ambar zararlılarından kaynaklanan kayıplar yaşanmaktadır. Ülkemizde kuru meyveye olan ilginin giderek artması, yurt dışına bu ürünleri fazlaca göndermemiz, dünya piyasasında kuru meye sektöründe önemli bir yerde olmamız bu ürünlerin artık fazlaca üretilmesine de sebep olmaktadır. Bu durum kuru meyvelerin depolanmasında ve ihracat sırasında ortaya çıkan bazı sıkıntıları da gündeme getirmiştir. Depolanma sırasında ve ürünlerin ihraç edilirken uzun yollar kat ettiği sırada dayanıklılık süresinin artması raf ömrünün uzaması ve kalitesinde bir bozulmanın olmaması için ürünler bu süreçler için bazı işlemlerden geçirilmelidir. Ürünlerin bu süreçteki bozulmalarının ve raf ömrünün uzaması için üründe oluşan ambar zararlılarının önlenmesi gerekmektedir. Kurutulan ürünler ilaçlama yöntemleri ile üründe oluşacak kayıpların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.  Üründeki zararlıların yok olması ve üremesinin engellenmesi için ilaçlamalar yapılmakta ve bu da farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Birbirinden farklı alet ve ekipman malzemeleri ile yapılan ve ürüne zararlı canlıların tüm yaşam evrelerinde yok edilmesini sağlayan bir teknik olan fümigasyon aynı zamanda ürünün kalitesine de etki eden unsurlardandır. O yüzden fümigasyon işi bilen kişiler tarafından uygun olan yöntemlerle yapılmalıdır.

Geleneksel yöntemlerle fümigasyon çadır altında ya da ambarlarda yapılmaktadır. Çadır altında ürünlerin yerleri değiştirilmeden ürünün üzerine fümigasyon için uygun olarak üretilmiş çadırlar kapatılır. Ürün belli miktardaki ilaçlarla ilaçlanarak birkaç gün ilacın etki etmesi beklenir. Bu sırada ürünün hava almasının önlenmesi gerekir. Büyük ambarlarda da yine ambar içi ilaçlanıp ortamın hava almasının ve dışarı hava sızdırmasının önüne geçilerek ilaçlama yapılır. Bu yöntemlerde fümigasyon yöntemi biraz uzun sürebilir. İlacın etki etmesi ve ürüne zararı olabilecek her türlü canlı ve mikroorganizmanın her döneminde etkili olması için belirli bir zaman aralığında ürünün bekletilmesi gerekir.  Bu yöntemler uygulanırken kullanılan malzemelerin fümigasyon işlemine uygun olarak üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Yine ürünlerin maruz kalacağı ilaç miktarına bu ilaçların belirlenen standartlara ve ürüne göre uygulanmasına da dikkat etmek gerekmektedir. Fümigasyon yapılan ortamın hava sızdırmaması da dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. Yine ambar zararlıları ve ürüne zarar veren her türlü haşerenin de önüne geçilesi için ve daha sonra üremesinin de engellenmesi için bu canlıların her türlü yaşam döneminde etkili olacak yöntemlerin tercih edilmesi ürünün kalitesi ve raf ömrünün uzunluğu açısından önemli olan bir diğer konudur.

Fumigasyon işleminde amaç mümkün olan en kısa sürede en etkili sonucu almaktır. Çünkü özellikle ihraç edilecek ürünlerde zaman oldukça önemlidir. Günümüzde artık ülkemizden dünyanın her yerine ihraç edilen kuru meyveler kat ettikleri yollar düşünüldüğünde kalitesinin bozulmaması için mümkün olan en kısa sürede ve en etkili şekilde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi artık bir zorunluluk olmuştur. Tarafımızdan üretilen vakumlu fümgasyon tanklarımız geleneksel yöntemlerden kaynaklanan zaman kaybının önüne geçmektedir. Ayrıca geleneksel yöntemlere göre çok daha az ilaç kullanılarak vakumlu fümigasyon tanklarımızda yapılan fümigasyon işlemi ile ilaçtan kaynaklanan ekonomik kayıp da önlenir. Çok kısa sürede fazlaca ürünün fümige edilmesi üreticiye uzun vadede maddi anlamda kazanç sağlayan bir durumdur. Bu yüzden vakumlu fümigasyon tanklarımız uzun vadede üreticinin zarar etmesinin önüne geçecektir. Vakumlu fümigasyon işlemi ürünün kalitesini direk etkileyecek bir yöntemdir. Çünkü üründe kullanılan ilaç diğer yöntemlere göre daha az ve etkisi de daha fazladır. Bu sayede ihraç edilen ürünlerde uzun mesafelerde bozulmalar en aza indirilir. Ayrıca ürünün raf ömrü de uzar.