Paket atık su arıta tesisleri daha çok küçük yerleşim yerlerinde, yazlıklarda, şehir merkezine uzak kalmış küçük yerleşim yerlerinde kısacası kanalizasyon altyapısı bulunmayan her türlü yerleşim yerinde kullanılan bir arıtma yöntemidir. Sadece yerleşim yerlerinde değil bu bölgelerde bulunan farklı kuruluşlarda da ( fabrika, okul, otel, tatil köyleri, şantiyeler gibi yerlerde) kullanılan bir arıtma sistemidir.

İnsanlar tarafından farklı ihtiyaçlar için kullanılarak kirletilmiş sulara atık su denmektedir. Ortaya çıkan bu atık sular büyük şehirlerde kanalizasyon sistemleri ile atık su arıtma tesislerine gönderilerek doğaya deşarj edilmeden önce arıtılmakta böylece atık suların doğaya vereceği zarar en aza indirilmektedir. Çeşitli atıklardan arıtılarak arındırılan sular günümüz teknolojisi ile artık yeniden kullanıma uygun hale gelme aşamasındadır. Hatta bazı yerlerde kullanılabilecek duruma gelmiştir. Atık sular arıtılarak şehirlerde park bahçe sulamalarında, oto yıkama tesislerinde hatta bazı yerlerde tarım arazilerinin sulamalarında dahi kullanılabilmektedir. Gelişen atık su arıtma sistemleri ile tükenebilir su kaynakları atık sudan kaynaklanan kirliliğin de önüne geçilerek daha az kullanıma da katkı sağlayarak su kaynaklarının azalmasının da önüne geçilen bir yöntem olmaktadır.

Dünyada insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan sular sınırlı miktarda olduğu için artan nüfusa ve artan kullanıma bağlı olarak kullanılabilir suların miktarı gün geçtikçe azalmakta hatta günümüzde tükenme sıkıntısını da gündeme taşımıştır. Giderek azalan su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması insanlar tarafından kullanılarak kirletilen suların arıtılmasını gündeme getirmiş hatta bu atık suların tekrar kullanımını da mümkün hale getirmiştir. Gelişen arıtma yöntemleri sayesinde yerleşim yerlerinden çıkan atık sular arıtılarak doğaya deşarj edilmektedir. Su sıkıntısı yaşanabileceği düşünülürse atık su arıtma yöntemlerinin önemi ve gerekliliği giderek artmaktadır. Atık suların arıtılarak farklı alanlarda tekrar kullanımı kurum ve kuruluşlar için ciddi şekilde doğal kaynakların tasarrufu ve bu kaynakların daha sonraki nesillere aktarılması için ciddi önem taşımaktadır.

Küçük ve orta büyüklükteki yerleşim yerleri için kullanılan atık suların arıtılması için kullanılan paket atık su arıtma tesisleri bu yerlerdeki atık suları arıtarak alıcı ortamların yani arazi, dere, yeşil alan, deniz gibi yerlerin standartlarını korumaktadırlar. Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ nde yer alan alıcı ortam standartlarının sağlanması için kurulumu ve işletmesi kolay olan paket su arıta sistemleri bu tarz yerler için en uygun tesislerdir.

Paket atık su arıtma tesisleri

 • Büyük yerleşim yerlerinden uzak sitlerde,
 • Yazlık site veya tesislerde,
 • Fabrika ve sanayi kuruluşlarında,
 • Toplu konutlarda ve ya konutlarda
 • Okullarda, hastanelerde,
 • Askeri tesislerde,
 • Şantiyelerde,
 • Sosyal tesislerde,
 • Tatil köylerinde,

Atık suları arıtmak için kullanılan işletmesi kolay arıtma tesisleridir. Atık su miktarına göre farklı boyutlarda üretilebilmektedir. İstenilen büyüklükte üretilebiliyor olması paket atık su arıtma tesisinin avantajlarındandır. Farklı boyutlarda çelik tanklar ya da betonarme olarak üretilebilen paket atık su arıtma sistemleri evsel atık suların arıtılması için kullanılacak en uygun ve en pratik arıtma yöntemdir.

Paket atık su arıtma tesisinde bakterilerin çözülmesi ve çökeltimin oluşması için çamur devreye alınır. Blower ile yeteri kadar havanın tankın içine verilmesi ile bakterilerin çoğalması sağlanır. Difüzörler yoluyla basılan hava suya verilir. Çökelmenin başlaması hava verme işleminden sonra olur. Bu işlem sonucunda çamur çöker ve üstte kalan su pompalar yardımıyla dışarı verilir. Dışarı alınan su dezenfekte edilir. Klor pompası ile verilen klor suyun dezenfekte olmasını sağlar.

Paket atık su arıtma tesisi avantajları:

 • Üretimi hızlı kurulumu oldukça kolaydır.
 • Kapladığı alan oldukça küçüktür.
 • Enerji tüketimi açısından tasarrufludur
 • Az yer kaplamasına rağmen kapasiteleri yüksektir.
 • Gürültüsüz çalışabilen sistemlerdir.
 • Sinek ve kötü kokuya yol açmazlar.
 • En üst düzeyde arıtma sağlanır.
 • Sorunsuz işletmeye sahiptir.
 • Çalışması için sürekli uzman desteği gerekmez.

Alt yapı sorunu yaşanan her yerde atık su arıtma için en pratik yöntem olan paket atık su arıtma sistemleri hem kullanılarak kirletilen suyun deşarj edilirken doğaya verdiği zararı önler hem de geri dönüşüm için uygun ortamlar yaratılmasına yardımcı olur. İnsanların kullandığı su kaynakları tükenebilir olduğundan bu tarz yerleşim yerlerinde yapılan arıtma hem doğanın daha az kirlenmesi hem de kaynakların korunması açısından sağladığı yararla artık zorunlu hale gelmiştir. Doğal dengenin bozulmaması için insanların kullanarak kirlettiği suyun tekrar doğaya verildiğinde ortamın dengesini bozmaması o ortamdaki yaşayan diğer canlıların yaşamını tehlikeye atmaması gerekir. Bu yüzden atık su arıtma günümüzde bir zorunluluktur. Alt yapısı olmayan küçük yerleşim yerleri ya da farklı kurum kuruluş işletmeler için ürettiğimiz paket atık su arıtma sistemleri bu tarz yerlerdeki arıtma sorununa çözüm olmaktadır. Hem yaşanılan ortama zarar vermemek hem de tasarruf etmek bu sistemlerle mümkün hale gelmiştir. Tükenebilen bir kaynak olan suyun daha sonraki nesillere aktarılabilmesi ve bu nesillerin ileride su sıkıntısı yaşamaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir.