Yıllar içerisinde hızla artan dünya nüfusu artmakta ve bu durum farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Yerleşim yerlerinin aynı oranda artması, hızla artan nüfusun tüketim ihtiyacı artan bu sorunlar arasında sayılabilir. Bu durumlar artan nüfus ile aynı oranda artmaktadır. Artan yerleşim yerlerine paralel olarak sanayi tesisleri de artış göstermektedir. (daha&helliip;)