Daf İmalatı

Daf Yağ Ayırıcı ( Dissolved Air Floatation )

Daf basınçlı hava ile suya karışmış (çözünmüş) yağların yüzeye çıkartılması esasıyla çalışan arıtma sistemdir.

Sistemin girişinde bulunan basınçlandırma tüpünde yağlı su ve hava basınçlandırılarak tank içinde flotasyonun (yüzdürme) sağlanmış olur. Daf sıyırıcısı ile yüzdürülen yağlar sıyrılarak yağ toplama tankında toplanır.