Plastik Konveyör Izgara

Atıksu arıtma tesislerinde, güç santrallerinde, deri, gıda, kâğıt fabrikalarında, her türlü kimyasal proses atıklarında ve temiz su arıtma tesislerinin genellikle ilk atık su arıtma ekipmanı olarak kullanılır.

Atıksu arıtma tesislerinde katı maddelerin sistemden uzaklaştırılması için geliştirilmiş bir makinedir. Plastik tırnaklı konveyör ızgara özel olarak tasarlanmış plastik tırnakların paslanmaz millere geçirilip dizilerek elde edilen bant sisteminin katı maddeleri taşıması prensibine göre çalışmaktadır. Kendi kendine dökülmeyip ızgaraya takılı kalan yada yapışan atıklar dönen fırça yardımıyla ızgaradan tamamen uzaklaştırılır.

Plastik tırnaklı konveyör ızgara fırçaya rağmen ızgaradan uzaklaşmayan ve makinenin tırnaklarının kırılmasına neden olacak parçalardan tork sınırlandırıcı ile korunmaktadır.

Plastik tırnaklı konveyör ızgara değişik kanal derinliklerinde ve genişliklerinde başarıyla uygulanır.