mekanik ızgara imalatı

mekanik ızgara imalatı

mekanik ızgara imalatı yapan firma

mekanik ızgara imalatı yapan firma

mekanik ızgara

mekanik ızgara

mekanik ızgara

mekanik ızgara

mekanik ızgara imalat

mekanik ızgara imalat

doğrusal mekanik ızgara

doğrusal mekanik ızgara

Atık su arıtma tesislerinde, güç santrallerinde, deri, gıda, kâğıt fabrikalarında, her türlü kimyasal proses atıklarında ve temiz su arıtma tesislerinin genellikle ilk atık su arıtma ekipmanı olarak kullanılan makinelerden biridir.

Atıksu arıtma tesislerinde katı maddelerin sistemden uzaklaştırılması için geliştirilmiş bir makinedir. Doğrusal mekanik ızgara özel olarak tasarlanmış ve işlenmiş paslanmaz tarakların ızgaraya takılan atıkları toplayıp sistemden uzaklaştırması prensibine göre çalışır. Kendi kendine dökülmeyip tarağa takılı kalan yada yapışan atıklar yine özel olarak tasarlanmış plastik sıyırıcı yardımıyla taraktan tamamen uzaklaştırılır.

Doğrusal mekanik ızgara, sıyırıcıya rağmen ızgaradan uzaklaşmayan ve makinenin taraklarının yamulmasına neden olacak parçalardan tork sınırlandırıcı ile korunmaktadır.

Doğrusal mekanik ızgara değişik kanal derinliklerinde ve genişliklerinde başarıyla uygulanır.